O tribiniNajava
Osnovna je ideja tribine njegovanje kulture dijaloga među građanima, koji žele slušati i umiju čuti jedni druge, jer znaju da je demokracija način života slobodnih ljudi.

Tribina će pozivati predavače, isključivo po kriteriju kompetentnosti, s ambicijom da se afirmira kao živo i plodno okupljalište znalaca, sladokusaca i radoznalaca. Riječju, zagrepčana.

Tribina će principijelno biti okrenuta razvojnim problemima hrvatskog društva i države, u regionalnome, evropskome i globalnom okviru. Nijedna životna tema naših građana ne bi smjela izmaći kritičkoj raspravi na našoj tribini.

Tribina je izraz nasušne potrebe naših građana za javnim prostorom demokratskoga i kompetentnog prevladavanja dugotrajnog otužnog ozračja malodušja, neznanja i paseističkog konzervativizma, u kojem su zamračeni obzori naše budućnosti.

Tribina bi, kao mjesto stalnih susreta, htjela biti prostorom građanskog suočavanja s izazovima našeg vremena!

Dosada su govorili slijedeći predavači.

Brošura tribine (klikni za download)

Tribine se održavaju na Kaptolu 27

Ukoliko želite primati obavijesti o tribinama prijavite se e-mailom na adresu:
tribina.gornji.grad@zg.t-com.hr

Programski savjet
prof. dr Dag Strpić
prof. dr Dragutin Lalović
prof. dr Josip Kregar
Zdravko Mahmet, d. i. a.
prof. dr Stjepan Malović
Marko Melčić, dipl. ing.
dr Nenad Mikulić, dipl. ing.
Goran Mikuličić, dipl. iur.
prof. dr Ivan Padjen, dipl. iur.
prof. dr Ivo Prpić
prof. dr Ivo Josipović
Boris Sakač, dipl. oec.
dr Dinko Sinčić, dipl. ing.
prof. dr Vjeran Zuppa
prof. dr Ivo Banac
prof. dr Inoslav Bešker
prof. dr Neven Budak
prof dr Neven Duić, dipl. ing.
prof. dr Ivan Đikić
dr Pavel Gregorić
dr Damir Grubiša
mr sc Tatjana Holjevac, dipl. ing.


Organizacijski odbor: Siniša Bužan, Mario Draušnik, Tomislav Gavazzi, dr Mirela Holy, Denis Hrestak, Mr sc Aleksandra Kolarić, , dr Petar Kurečić, Momir Opačić, Bojan Ostojić, dipl. politolog, mr Branko Pavlović, dipl. oec., , Dalibor Prevendar, prof., Ivan Račan, dr Maja Roje-Novak, M.aja Savić, Valentina Špinderk, dipl. politolog, prof. Ivica Turčić, dipl. ing., Tanja Vernić, studentica

Note: Ima ih više koji su se u proteklih 10 godina izgubili, ali nitko nije brisan. Niti je itko tražio da ga se briše.

Udruga Gornji grad
MB 1699784

predsjednik Udruge
pukovnik Ivica Turčić-Vanja

iturcic@gmail.com

voditelj tribine
Marko Melčić

snimila: Mara Bratoš
tel 462 3403
marko.melcic@gmail.com

organizator
Bojan Ostojić
bojan.ostojic.58@facebook.com


Aleksandra Kolarić


Mario Draušnik,
fotograf
091/6334433 mdrausnik@net.amis.hrMaja Savić

kontakt s medijima
Ivan Račan

ivan@maksima.hr

tajnica/asistentica
Nives Moric

telefon 091 581 8616,
nivesmoric@gmail.com

Donatori

Tko želi uplatiti malu donaciju, 50, 100 kn ili više najbolje internet bankingom može na žiro račun

IBAN HR0223400091110105247

 • Bioethanol
 • Cursor
 • Emi3
 • Ethanol Vukovar
 • Grad Zagreb
 • Gradatin
 • Infoforum
 • Vesna Jakas
 • Komop
 • Marko Melčić
 • Metronet
 • Ostendo
 • Pardus
 • Jadranka Vukomanović Pavelić
 • Nikola Perić
 • Jozo Prekpalaj
 • Neurološka ordinacija dr. Maja Roje Novak
 • Jasna Šehović
 • Nada Šehović
 • Turistička zajednica grada Zagreba
 • Vodatel
 • Ivana Pavlić Banić
 • Anica Radovinović Mihać
 • Vjekoslav Rakamarić
 • Odvjetnički ured Ana Sihtar
 • Jasna Šehović
 • Ana Šehović
 • dr Vitomir Šunjić

 • ... i ostale firme i pojedinci koji su zatražili da ih se ne spominje   
  23.05.2014,Ivo Josipović, Hrvatska vanjska i sigurnosna politika  , sažetak, o predavaču, video snimak
   
  U pripremi
   
  ,Ratko Rudić, Govoriti će o svojim iskustvima u internacionalnoj sportskoj areni, sažetak, o predavaču, rasprava
  ,Mirko Ilić, Načelno dogovoreno, traži se termin, sažetak, o predavaču
  ,Emil Tedeschi, Odgođeno do daljnjeg, sažetak, o predavaču
  ,Branko Lustig, Tema se dogovara, sažetak, o predavaču
   
  Održano
   
  28.04.2014,Ivan Padjen, Zdravko Petak, Zakonsko uređenje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj , sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  01.04.2014,Dinko Sinčić, Upravljanje otpadom: održivost, cirkularna ekonomija, modeliranje, postrojenja, sažetak, o predavaču, Video snimak, Zaključci, dokumenti
  28.01.2014,Joško Klisović, Partnerstvo za otvorenu vlast, sažetak, o predavaču, prikaz
  29.10.2013,Josip Juratović, Hrvatska u EU. Pogled iz Njemačke, 18.30 sati, sažetak, o predavaču, video, rasprava, snimak
  13.11.2012,Boris Ljubičić, Dizajn koji trebamo! , sažetak, o predavaču, prikaz, Video snimak, dokumenti
  15.03.2012,Neven Duić, Energetika, kontekst, opcije, i potencijal za generaciju radnih mjesta, sažetak, o predavaču, prikaz, Video snimak , Prezentacija
  23.02.2012,Marko Rakar, Hrvatska traži Münchausena, sažetak, o predavaču
  11.01.2012,Dr Siniša Rodin, profesor, Pravni fakultet, i Dr Zoran Kurelić , Reforma visokog obrazovanja - 10 teza protiv sinergije užasa , sažetak, o predavaču, prikaz, Video snimak. Izlaganja i rasprava, dokumenti
  12.12.2011,Nenad Zakošek, Parlamentarni izbori 2011. Politološka analiza, sažetak, o predavaču, video prikaz, rasprava
  15.11.2011,Vladimir Ferdelji, Master plan revitalizacije hrvatskog gospodarstva, sažetak, o predavaču, video prikaz, dokumenti
  24.02.2011,Mladen Pejnović, Poslovanje s Ruskom federacijom: iskustva, mogućnosti i ograničenja, sažetak, o predavaču, Prezentacija i video snimak, rasprava, dokumenti
  17.11.2010,Ivan Grdešić, Dražen Vukov Colić, Hrvatska u svijetu - svijet u Hrvatskoj, sažetak, o predavaču, video snimka, rasprava
  27.10.2010,Jasna Babić, Ladislav Tomičić, Dvije generacije novinara u medijima ili gdje je puklo među njima?, sažetak, o predavaču, prikaz, Video snimka tribine , dokumenti
  24.05.2010,Ana Marušić, Mirko Petrić, Vedran Katavić, Tomislav Bracanović, Prepisivanje i šutnja u akademskoj zajednici: uzroci, posljedice i rješenja, sažetak, o predavaču, prikaz, video prikaz
  02.02.2010,Marijana Grbeša, Predsjednički izbori u Hrvatskoj 2009/2010: marketing, mediji i regulacija, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak
  25.01.2010,Slobodan Vukičević, Inovativna biomedicina: Centri znanstvene izvrsnosti u Hrvatskoj, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak
  07.12.2009,Dragutin Lalović, Dag Strpić, Vjeran Zuppa, Socijaldemokracija: sjećanje i nade, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak, rasprava, dokumenti
  07.04.2009,Vladimir Gligorov, Socijalne i političke posljedice financijske krize, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak
  02.04.2009,Paolo Gaio, Jože Špiler, Ivica Bašić, i drugi, Renesansa nuklearne energije?, sažetak, o predavaču, prikaz -- video snimak
  16.02.2009,Paolo Magelli, Kultura u Hrvatskoj – posljednji bastion za obranu identiteta, sažetak, o predavaču, video snimak i novinski prikazi, rasprava
  14.01.2009,Martina Grahek Ravančić, Bleiburg i križni put, sažetak, o predavaču, prikaz i video snimak, rasprava, dokumenti
  07.11.2008,Guy Paić, Veliki sudarivač hadrona u CERN-u, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak, dokumenti
  09.10.2008,Željko Ivezić, Tamna strana svemira, sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  12.05.2008,Aleksa Bjeliš, Gvozden Flego, Ivica Kostović i Hrvoje Kraljević: , Pogled iz fotelje: znanost u Republici Hrvatskoj, sažetak, o predavaču, prikaz
  21.04.2008,Davor Štambuk, Početni tango u Parizu, sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  03.03.2008,Vlatko Silobrčić, Za kakvu se Akademiju zalažem, sažetak, o predavaču, rasprava
  07.02.2008, Goran Čular, Analiza parlamentarnih izbora 2007, sažetak, o predavaču, rasprava
  06.12.2007,Athanasios Vamvakidis, Through financial turbulence to sustained growth in Europe , sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  13.11.2007,Gvozden Flego, Znanost u Hrvatskoj između posrtanja i nade, sažetak, o predavaču, prikaz - video snimak, rasprava, dokumenti
  18.10.2007,Ivo Josipović, Reforma pravosuđa – pretpostavka razvoja hrvatskog društva, sažetak, o predavaču, Video prikaz tribine, dokumenti
  14.05.2007,Dragan Korolija-Marinić, Mensura Dražić, Kvaliteta i sigurnost u kirurškoj praksi, sažetak, o predavaču, dokumenti
  23.04.2007,Josip Đakić, Ante Kontromanović, Danijel Rehak, Branitelji. Što misle? Što predlažu?, sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  26.03.2007,Neven Duić, Zdenko Franić, Sanja Kumpar, Stipan Matoš, Marko Melčić, Zvonko Mustapić, Dinko Sinčić, Ivica Turčić i drugi, Obnovljiva biogoriva: protiv globalnog zatopljenja, za čisti zrak u Zagrebu i za razvoj hrvatske energetike i poljoprivrede, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, Press
  08.01.2007,Ignac Kulier, Kako mršaviti i ostati zdrav; činjenice i predrasude , sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  18.12.2006,Vjeran Zuppa, Život u demokraturi, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  04.12.2006,Krešimir Ćosić, Victor Jackovich, Radovan Vukadinović, NATO i obrambena politika RH, sažetak, o predavaču, rasprava, dokumenti
  13.11.2006,Davor Vidas, Zaštita Jadrana: nacionalna regulacija, regionalna suradnja, globalni okviri, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, press, dokumenti
  03.07.2006,Ivo Čović, Ljubo Jurčić, Željko Tomšić, Elektroenergetika u Hrvatskoj, danas i sutra, sažetak, o predavaču, prikaz, press, rasprava, dokumenti
  05.06.2006,Miroslav Radman, Kulturna i gospodarska dimenzija znanstvenog istraživanja , sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  08.05.2006,Neven Budak, Mogu li nas genetička istraživanja približiti spoznaji o podrijetlu Hrvata?, sažetak, o predavaču, prikaz, Press, e-mailirana pitanja i rasprava
  03.04.2006,Athanasios Vamvakidis, Sve što ste oduvijek željeli znati o MMF-u ali se niste usudili pitati (predavanje na engleskom) , sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  20.03.2006,Davor Štern, Energetika u XXI stoljeću, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava
  06.03.2006,Andrija Hebrang, Rajko Ostojić, Zvonimir Šostar, Hrvatsko zdravstvo - jučer, danas, sutra , sažetak, o predavaču, Press clipping, dokumenti
  16.01.2006,Ivan Đikić, O ljubavi za znanost i hrabrosti, sažetak, o predavaču, prikazi tribine u medijima, rasprava, dokumenti
  13.12.2005,Predrag Matvejević, Mi i Evropa, sažetak, o predavaču, Prikaz rasprave, Press clipping, rasprava, dokumenti
  07.11.2005,Soumitra Sharma, Hrvatska: Na teškom putu ekonomskog razvoja, sažetak, o predavaču, rasprava
  20.10.2005,J. Domac, N. Duić, D. Grbeša, S. Kolundžić, D. Kozarac, P. Kulić, M. Lažetić, A. A. Lopac, Z. Lulić, I. Mahalec, M. Melčić, D. Njegić, I. Raguzin, D. Sinčić, B. Varga, Đ. Vasić, Etanol iz kukuruza, obnovljivo biogorivo domaće proizvodnje, sažetak, o predavaču, Popis učesnika i Popis članova Hrvatskog odbora za etanol, Rasprava. Pismo predsjednika RH, Dokumenti. Press clipping. Fleksibilna vozila
  10.10.2005,Goran Radman, Društvena odgovornost u poslovanju, sažetak, o predavaču, dokumenti
  04.07.2005,Alan Uzelac, Uspjesi i propusti reforme pravosuđa: može li se stanje poboljšati, i zašto nije jako vjerojatno da hoće, sažetak, o predavaču, prikaz
  27.06.2005,Zoran Janković, Ključ do uspjeha na zajedničkom tržištu Europske unije je regionalno povezivanje i povjerenje u domicilnu proizvodnju, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava
  09.05.2005,Ivo Banac, Suvremeni liberalizam i hrvatska politika, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  06.04.2005,Dag Strpić, Može li se ubrzati razvoj Hrvatske?, sažetak, o predavaču, Press, rasprava
  07.02.2005,Ivo Josipović, Odgovornost za ratne zločine, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  10.01.2005,Boris Sakač, Stanje informatizacije u RH u usporedbi sa stanjem u nekim od razvijenih zemalja, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  06.12.2004,Zvonimir Mršić, Zdravko Ronko, Vinko Morović, Ivan Čehok, Mato Dorić, Ksenija Linić, Inge Perko, Krzysztof Chmura, Antun Palarić, Lokalna uprava i samouprava, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  08.11.2004,Neven Mimica, Europska Unija na putu u Hrvatsku, sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  07.06.2004,Ljubo Jurčić, Ekonomski aspekti priključenja RH EU , sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava
  17.05.2004,Petar Simonetti, Pravna osnova i zakonska ograničenja denacionalizacije, sažetak, o predavaču, rasprava, dokumenti
  15.04.2004,Vladimir Jelavić, Kyoto protokol i implikacije na nuklearnu energetiku, sažetak, o predavaču, prikaz
  05.04.2004,Ivo Prpić, Dječje bolesti hrvatske demokracije, sažetak, o predavaču, prikaz, dokumenti
  01.03.2004,Stjepan Malović, Mediji: u vlasništvu tajkuna, stranaca ili...?, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  02.02.2004,Darko Marinac, Razvoj konkurentskih prednosti Hrvatske – ulaznica za EU, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava
  01.12.2003,Dragutin Lalović, Hrvatska nakon izbora (kraj početka ili početak kraja hrvatske III. Republike?), sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti: Iz tiska
  03.11.2003,Nenad Mikulić, Procjena utjecaja na okoliš - kako dalje ili kako naprijed?, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  06.10.2003,Tatjana Holjevac, Otvoreno telekomunikacijsko tržište, sažetak, o predavaču, Prikaz, Press , Dokumenti
  07.07.2003,Vesna Trnokop Tanta, Jadranski naftovod jučer, danas, sutra, sažetak, o predavaču, dokumenti
  02.06.2003,URA – radna grupa za prostorno planiranje/ urbanizam: Venko Ćurlin, Marko D. Milas, Ante Periša, Zvonimir Prlić, Razvoj Grada Zagreba - pogled izvana, sažetak, o predavaču, rasprava, dokumenti
  05.05.2003,Jelena Grčić Polić, Zoran Milanović, Inoslav Bešker, Damir Grubiša, Miomir Žužul, Zoran Kusovac, NATO i Republika Hrvatska, sažetak, o predavaču, rasprava, dokumenti
  07.04.2003,Goran Mikuličić, Međunarodni tribunal u Den Haag-u, sažetak, o predavaču, prikaz, Press
  08.01.2003,Inoslav Bešker, Damir Grubiša, Zoran Kusovac, Miomir Žužul, NATO i Republika Hrvatska, sažetak, o predavaču, Obavijest o otkazivanju, Pisanje medija o otkazivanju tribine (press clipping)
  02.12.2002,Josip Kregar, Što je dobra vlast? Što je korupcija? I kako to popraviti!, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, dokumenti
  04.11.2002,Damir Grubiša, Hrvatska i Europske integracije stanje, problemi i perspektive, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava
  14.10.2002,Ivan Padjen, Zakon o političkim strankama, sažetak, o predavaču, prikaz, rasprava, Dokumenti, Press