Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 420hp – Cabin A7 tại Bình Dương, Tây Ninh

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 420hp – Cabin A7 tại Bình Dương, Tây Ninh

Xe đầu kéo Howo 2 cầu máy 420hp – Cabin A7 tại Bình Dương, Tây Ninh