Xe tải Isuzu 13.2 tấn thùng đông lạnh- FVM34WW tại Bình Dương, Tây Ninh

Xe tải Isuzu 13.2 tấn thùng đông lạnh- FVM34WW tại Bình Dương, Tây Ninh

Xe tải Isuzu 13.2 tấn thùng đông lạnh- FVM34WW tại Bình Dương, Tây Ninh